wtorek, 26 sierpnia 2014

Lofoty (Norwegia) / Lofoten (Norway) / Lofoten (Noruega)

Następne zdjęcia, dużo, dużo więcej. Później będą opisy. Obiecuję.

Next photos, much, much more. Later my stories will come. I promise. 

Las fotos nuevas, mucho, mucho mas. Mas tarde voy a contaros mis historias. Os prometo. 

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Fiordy na Lofotach / Fjords en Lofoten / Fiordes en Lofoten

Dziś nowe zdjęcia z Archipelagu Lofoty. Trochę pozmieniałam kolejność, ale to chyba nie przeszkadza w oglądaniu, prawda ? Później dopiszę moje opowieści o tym bajkowym miejscu. Proszę o cierpliwość. 

Today I added new photos from Lofoten. I have changed a bit the order of the photos, but I think it doesn't dsturb your wathcing much, does it ? Later on I will put down my storries about that faboules place. Please, be patient.  

niedziela, 10 sierpnia 2014

Archipelag Lofoty / Lofoten Archipelago / Archipielago Lofoten 
Na Morzu Norweskim, za kołem podbiegunowym, jest magiczne miejsce, Archipelag Lofoty. Kto tam nigdy nie był, niech żałuje. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie i na Ziemi, a pod względem geologicznym, klimatycznym i pogodowym jest to najciekawsze miejsce w Europie - tak mówię ja.
Lofoty to jedne z najstarszych form geologicznych na Ziemi, datowane na 3 miliardy lat !
Mnie się zdarzyło tam być w lipcu, kiedy były jeszcze białe noce, i oto moje zdjęcia.

On the Norwegian Sea, behind the polar circle, there's a magic place, Archipelago Lofoten. The one who has never been there, should feel sorry. That's one of the most beautiful places in Europe and on the Earth, and with regard to the geology, climate and weather it's the most interesting space in Europe - that's what I say. 
Lofoten is the one of the oldest geological forms on the Earth, dated for 3 miliard year !
It has happened to me to be there in July, when there were white nights, and here are my photos from there.