niedziela, 22 maja 2016

Słowiński Park Narodowy / Slowinski National Park / El Parque Nacional Slowinski

A to Polska właśnie! Są takie miejsca w Polsce, które są unikatowe w skali europejskiej. Jednym z nich jest Słowiński Park Narodowy, nad Bałtykiem, między Łebą a Rowami. Moje pierwsze zdjęcia z tego parku są na stronie 
do obejrzenia których Was zapraszam. 

A nd this is Poland! There are places in Poland that are unique in european scale. One of them is Slowinski Park Narodowy, at the Baltic See, between Leba and Rowy. My first photos of the park are on the page 
and I invite you to watch them. 

Y  eso es Polonia! Hay sitios en Polonia que son unicos en la escala europea. Uno de esos es el Parque Nacional Slowinski, en el Mar Báltico, entre Leba y Rowy. Mis primeras fotas de este parque estan en la pagina
and quería que las veaís.